Công ty Gia Long cung cấp cọc bê tông ly tâm, ép cọc bê tông ly tâm.

Địa chỉ dự án: KCN Đại Đăng, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương