TỔ CHỨC NHÂN SỰ

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TV HĐQT
1 Phí Văn Long Giám đốc Chủ tịch
2 Đỗ Văn Tiến P.Giám đốc Thành viên
3 Nguyễn Thanh Lương P.Giám đốc kỹ thuật Thành viên

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Bình Định Trưởng phòng KH – TC
2 Nguyễn Thị Lệ Phòng kinh doanh địa ốc (Phụ trách vật tư)
3 Nguyễn Văn Long Trưởng phòng kỹ thuật
4 Nguyễn Việt Thắng Phụ trách thiết kế – KT
5 Nguyễn Khánh Trưởng phòng HC – NS
6 Phạm Văn Ngãi Đội trưởng thi công 1
7 Nguyễn Viết Thảo Đội trưởng thi công 2
8 Trần Văn Đông Đội trưởng thi công 3
9 Phí Văn Thi Đội trưởng đội TC cọc
10 Nguyễn Văn Huy Đội trưởng CK Bê tông
11 Võ Văn Thuận Đội trưởng CK cốt thép

 

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Văn Hà Giám sát TC Công trình
2 Nguyễn Khoa Bảo Giám sát TC Công trình
3 Nguyễn Hữu Long Viên Giám sát TC Công trình
4 Bùi Quang Tân Giám sát TC Công trình
5 Nguyễn Tiến Hùng Cung ứng vật tư
6 Nguyễn T. Thanh Trang Kế toán văn phòng
7 Nguyễn Thị Lâm Thùy Kế toán công trình
8 Đặng Công Sáng Đội phó thi công 1
9 Nguyễn  Bá Phương Công nhân
10 Lê Xuân Hải Công nhân
11 Nguyễn Sỹ Quý Công nhân
12 Nguyễn Công Âu Công nhân
13 Thạch Khanh Công nhân
14 Tống Gia Trai Công nhân
15 Nguyễn Văn Thọ Công nhân
16 Phùng Ngọc Quế Công nhân
17 Ngô Văn Ninh Công nhân
18 Trần Văn Binh Công nhân

NĂNG LỰC THIẾT BỊ

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ  PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GIA LONG

TT

Tên thiết bị

Số lượng

Chất lượng

1

Xe cẩu 20 tấn PH

03

95%

2

Xe cẩu 16 tấn TATANO

05

90%

3

Xe cẩu 15 tấn KATO

02

90%

4

Xe cẩu 4,9 tấn HITACHI

02

95%

5

Xe cẩu 4,9 tấn KATO

03

95%

6

Xe tải gắn cẩu 11 tấn

03

95%

7

Xe tải gắn cẩu 08 tấn

03

90%

8

Xe tải gắn cẩu 05 tấn

05

90%

9

Xe tải gắn cẩu 2,5 tấn

01

85%

10

Dàn ép cọc thủy lực 300 tấn

02

85%

11

Dàn ép cọc thủy lực 250 tấn

02

90%

12

Dàn ép cọc thủy lực 200 tấn

03

90%

13

Dàn ép cọc thủy lực 180 tấn

02

85%

14

Dàn ép cọc thủy lực 150 tấn

03

90%

15

Dàn ép cọc thủy lực 60 – 70 tấn

05

90%

16

Máy phát hàn 200 – 300A

06

85%

17

Máy hàn điện 300A

05

90%

18

Máy hàn điện 250A

04

90%

19

Máy hàn điện 200A

03

90%

20

Máy hàn điện 180A

05

95%

21

Máy trộn Bê tông

11

80%

22

Máy uốn đai

05

85%

23

Máy duỗi sắt

08

90%

24

Máy đầm

06

85%

25

Tôn tấm 1,5m x 6m

75

80%