Một dự án quy mô được Công ty Gia Long hân hạnh và tự hào cung cấp cọc bê tông, thi công ép cọc bê tông.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Xuyên Á, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.